שירה-מקורטוראי כהן קורא שירים

שמעון בוזגלוטוראי כהן קורא שירים

ספר השירה הרביעי שלי  

הוצאת ספרי עליית הגג/ידיעות ספרים, 2011

טוראי כהן קורא שירים מאת שמעון בוזגלו