top of page
שירה-מקוראישית לוחצת

שמעון בוזגלו| אישית לוחצת

ספר השירה השלישי שלי  

הוצאת ידיעות אחרונות, 2004

אישית לוחצת מאת שמעון בוזגלו
אישית לוחצת לקריאה
bottom of page