אפלטון| לכס

תירגם מיוונית עתיקה והוסיף הערות: שמעון בוזגלו

(מוגשת כאן הפתיחה לדיאלוג)

ספרי עליית הגג/ידיעות ספרים, 2013