שירה-מקורתל היסרליק

שמעון בוזגלו| תֵל הִיסַרְלִיק

ספר השירה השני שלי  

הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2002

תל היסרליק מאת שמעון בוזגלו