נספח לפיידון

 דיוגנס לארטיוס | חיי סוקרטס ופיידון

תירגם מיוונית עתיקה והוסיף הערות: שמעון בוזגלו