שירה-תרגום | שירה יוונית עתיקה | נספח לשד לילה שחור

מצורפות כאן שש-עשרה תמונות של יצירות פלסטיות יווניות, מן התקופה החופפת את תקופת

חיבורם של השירים בספר שד לילה שחורהמעשירות את הבנת התרבות שבה נוצרו השירים