שירה -תרגום | תרגומי שירה שונים | אדווין ארלינגטון רובינסון, ארבעה שירים ועוד